Psychologia rozwojowa dziecka Żebrowska

abba znaczy tato

Temat: Jarmołowska
Przy pierwszym zagadnieniu na sylabusie są ołówkiem zaznaczone tematy dla poszczególnych grup. Ja wiem tylko, że ja jestem grupa 3, a pozostałe dziewczyny nie wiem, które zagadnienia sobie wybrały, a które jeszcze są do wzięcia.

I z tego co zrozumiałam, nie zostawia nam nic na nowym ksero, ale na starym zostawiła. Właśnie się zastanawiam, czy nie zadzwonić do pana K. i nie zamówić wszystkiego.
Z książek warto zaopatrzyć się w:
Harwas-Napierała, Trempała "Psychologia rozwoju człowieka" tom II
Żebrowska "Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży", wydanie z 86 r
bo te będą potrzebne w całości.

Ze spraw organizacyjnych jeszcze:
- można mieć jedną nieobecność, pozostałe trzeba odrabiać na konsultacjach,
- konsultacje są we wt 14-15 (ale to się prawdopodobnie przesunie na późniejszą godzinę) i środę 15.45-16.45 w C419,
- kolokwia będą po każdym dziale, czyli jakieś 4 w semestrze (a przedmiot mamy przez 2 semestry), będą to testy wielokrotnego wyboru plus 1,2 pytania opisowe,
- można poprawiać wszystkie oceny z kół
Źródło: psycholudki.fora.pl/a/a,396.htmlTemat: Co teraz czytasz? - odsłona druga

"Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży" Marii Żebrowskiej
"Pedagogika społeczna" Ewa Marynowicz - Hetka
"Psychiatria" Stern i Wright
"Psychiatria" Bibikiwicza

Widzę, że sesja się zbliża ;]. Mnie czeka droga przez wszelkie "Dydaktyki" Okonia.
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=15167


Temat: Pddręczniki akademickie - psychologia, psychiatria
Byłabym bardzo wdzięczna. Z tego co mam, da się wyróżnić:
-Pedgogika - Ewa Marynowicz - Hetka
-Psychoterapia - Kratochvila
-Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży - Maria Żebrowska
-Psychiatria - Stern i Wright
-Psychiatria - Michael Haslam
-Psychiatria - Bilikiwicz
-Psychologia - Myers
-Psychologia społeczna - Aronson
-Psychiatria - Crash course - Cameron
-Podstawy psychiatrii - Jarosz i Cwynar
-Psychopatologia - Martin Seligaman
-Wprowadzenie do nauczania - Louis Cohen
-Wrowadzenie do psychologii - Ernest Hilgard
-Psychologia - Szewczuk
-Psychologia stosowana - Burtt
-Psychologia poznawcza - Zdzisław Chlewiński
-Psychologia eksperymentalna - Schlosberg
-Teorie osobowości - Hall i Lindsbey
-Psychologia osobowości - Pervin
-Psychologia wychowawcza - Włodarski i Przetachnikowa
-Psychologia kliniczna - Helena Sęk
- Psychologia wychowawcza w szkole - Lingren
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=15202


Temat: Pediatria- książka
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży- red. M. Żebrowska
Źródło: mgrfizjopo.fora.pl/a/a,113.html


Temat: Co teraz czytasz? - odsłona druga
"Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży" Marii Żebrowskiej. Niesamowicie ciekawa lektura.
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=15167


Temat: Jaką książkę ostatnio kupiłaś/eś?
"Psychiatria" Wright i Stern
"Pedagogika społeczna" Ewa Marynowicz - Hetka
"Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży" Maria Żebrowska
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=412


Temat: Do jakiej subkultury należysz?
Jednak subkultura oddziałuje na poszczególne cechy charakteru.
Należąc do subkultury mamy poczucie dowartościowania co odnosi się do samorealizacji. W końcu każdy chce być kimś nawet w takiej grupie społecznej jak subkultura, z czym się wiąże potrzeba uznania.
Charakter jest kreowany przez czynniki zewnętrze, przecież naśladujemy starszych[np. rodziców,rodzeństwo,rówieśników, gwiazdy ekranu[i gwiazdeczki].

Napisze mały wykładzik na temat kreowania charakteru:
[jest to napisane skrótowo, bo nie chciało mi się przepisywać zeszytu o tej porze.
AKTYWNOŚĆ

Pierwszym czynnikiem kształtującym osobowość są bodźce płynące ze środowiska. Zdobywając nowe doświadczenia, wchodząc w coraz to inne interakcje z innymi ludźmi, podejmowanie coraz bardziej złożonych zadań, jednostka pełni coraz bardziej skomplikowane role społeczne.

PRZEJMOWANIE WZORÓW

Proces przyswajania sobie reguł, które jednostka ma pełnić, konstruowania obrazu samego siebie, uświadamiania sobie potrzeb i sposobów ich zaspokajania. Na początku życia jednostki przejmowanie wzorów odbywa się na drodze empatii, naśladowania, modelowania i identyfikacji.

ROLE SPOŁECZNE

Rola społeczna to sposób zachowania, którego oczekuje się od jednostki ze względu na miejsce, jakie zajmuje ona w grupie społecznej. Z podjęciem danej roli wiąże się przyjęcie systemu reguł postępowania. Człowiek niemal od pierwszych chwil swego życia podlega różnorodnym oddziaływaniom społecznym. Rodzice, wychowawcy, rówieśnicy stawiają jednostce wymagania dotyczące jej sposobu zachowania się. Człowiek uczy się zatem zachowywać się w taki sposób, który przynosi mu aprobatę grupy społecznej. Unika zaś tych rodzajów zachowania, które są sprzeczne z wymogami grupy.

OSOBY ZNACZĄCE

Osoby znaczące są wzorami do naśladowania. W toku rozwoju jednostka przechodzi stopniowo od naśladownictwa cenionych i atrakcyjnych sposobów zachowania się innych ludzi do przyswojenia sobie rozmaitych reguł postępowania w sposób bardziej świadomy.Osobami znaczącymi są przede wszystkim rodzice, rodzeństwo, wychowawcy, przyjaciele. Taką osobą może być również ulubiony aktor czy piosenkarz, a zatem osoby, z którymi nie wchodzimy w bezpośredni kontakt.

ROLA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Wychowanie niezamierzone polega na przyswajaniu sobie niejako okazjonalnie różnych zasad zachowania i postępowania.
Przebywając wśród ludzi i obserwując ich, człowiek przyswaja sobie wiele różnorodnych zachowań, poszerzając tym samym swoje doświadczenia indywidualne.Na ogół matka jest dla dziecka osobą znaczącą. Uczy je ona, że nie wolno kłamać. Kiedy jednak w obecności dziecka mija się z prawdą, nie zdaje sobie sprawy z tego, że choć świadomie dąży do tego, ażeby dziecko wychowywać na prawdomównego człowieka, dostarcza mu swym zachowaniem innych wzorów postępowania. Dziecko uczy się tego, że w niektórych sytuacjach kłamstwo jest wygodne i dlatego dopuszczalne.


ŚRODOWISKO SPOŁECZNE I BIOLOGICZNE

Człowiek przyswaja sobie reguły postępowania w oparciu o różnorodne doświadczenia społeczne. Przyswojone reguły postępowania powstają jako wynik wymagań grupy społecznej w stosunku do jednostki. Ludzie przystosowują się dzięki swej wiedzy nawet do wybitnie niekorzystnych warunków środowiska biologicznego. Ta wiedza jest wytworem ludzkości. Jest ona zatem elementem środowiska społecznego człowieka.


BIBLIOGRAFIA:
M. Żebrowska "Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży"
T. Tomaszewski "Psychologia"

Praca domowa z podstaw psychologii: "Czynniki kształtujące moją osobowość.
Źródło: mportalik.net.pl/viewtopic.php?t=112


Temat: 1. wykład
proszę Was bardzo, znajcie moje zajebiście dobre serducho

Wykład 1 – 18.02.08

Działy psychologii rozwoju:
• Filogenetyczna – bada pochodzenie i rozwój procesów psychicznych w całym świecie zewnętrznym. Śledzi rozwój psychiki od jej najprostszych przejawów do świadomości człowieka
• Ontogenetyczna – zajmuje się rozwojem osobniczym, czyli rozwojem człowieka jako jednostki

Stadia rozwoju psychiki w ujęciu filogenetycznym:
- elementarna (pająk, ryba)
- psychologia percepcyjna (pies)
- inteligencja (małpy człekokształtne)
- świadomość (człowiek)Początki psychologii rozwoju człowieka:

PSYCHOLOGIA ŚWIATOWA
- B. Perez – „Psychologia dziecka. Trzy pierwsze lata życia” – 1878
- Stanley Hall – Pierwsze wykłady z psychologii rozwoju dziecka – Boston 1882
- William Preyer – „Dusza dziecka. Spostrzeżenia nad umysłowym rozwojem człowieka w pierwszych latach życia” – 1882
- Alfred Binet – Pierwsze testy do badania inteligencji dzieci – 1905
- Wiliam i Clara Stern – „Psychologia wczesnego dzieciństwa” – 1914

PSYCHOLOGIA POLSKA
- Jan Władysław Dawid – „Program postrzeżeń psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20 roku życia” – 1887
- Aniela Szycówna – „Rozwój pojęciowy dziecka w okresie 6-12 lat. Badania nad dziećmi” oraz „Jak badać umysł dziecka” (o zadaniach i metodach psych. dziecka) – 1901
- Józefa Joteyko – Pierwsze czasopismo zajmujące się psychologią rozwojową i wychowawczą: „Polskie Archiwum Psychologii” – 1926


Psychologia rozwojowa w XX wieku:
- tradycyjna psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

świat:
• Edward Clapere’de
• Arnold Gesell
• Lewis Tarman
• Zygmund Freud
• Karol i Charlotte Buhler
• Lew Wygotski

polska:
• Stefan Baley („Psychologia wieku dojrzewania”, „Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka”)
• Stefan Szuman („Sztuka dziecka”, „Geneza przedmiotu”)
• Maria Żebrowska („Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”)


Możliwości rozwojowe człowieka dorosłego:
• podejście tradycyjne
„Wyłączywszy sprawy własnego zawodu jedynymi ideami, które w praktyce ludzie posiadają są te, które nabyli przed 25 rokiem życia. Nie mogą oni nauczyć się niczego nowego (...)” William James

• podejście współczesne
„Rozwój człowieka dorosłego jest możliwością, a nie koniecznością” Zbigniew Pietrasiński (1990)

„Przekonanie o nieuchronnym starzeniu się inteligencji u człowieka dorosłego wynika przede wszystkim z niedoskonałości pomiaru możliwości poznawczych ludzi dorosłych (...)” Janusz Trempała (2000)Współczesne warunki społeczno-historyczne stanowiące tendencję korzystną dla rozwoju ludzi dorosłych:
• ogólny wzrost wykształcenia (ważny element w systemie wartości ludzi dorosłych)
• wzrost automatyzacji w zakładach pracy (człowiek wykonuje zadania wymagające zaangażowania myślenia)
• dostępność szkół, instytucji oświatowych, kulturalnych, ułatwiających rozwijanie zainteresowań


Nowy nurt w psychologii rozwojowej – lata 70-te XX wieku
• prekursorzy Live-span Developmentel Psychology

Gisela Laburvie-vief
(wzrost i regres to elementy każdej restrukturyzacji występujące we wszystkich okresach życia. Rozwój ludzi dorosłych dokonuje się mimo występujących zmian uwsteczniających)

Paul Baltes
(rozwój nie jest monolitem wyłącznie progresywnych lecz pewnym cyklem zmian, w tym również regresywnych, występujących w każdym punkcie ontogenezy)Przedstawiciele psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia:
Psychologia światowa:
- Robert Havigurst
- Daniel Lewinson
- Erik Erikson
- Helen Bee

Psychologia polska:
-Zbigniew Pietrasiński
-Maria Tyszkowa
-Maria Przetacznik-Gierowska
-Janusz Trempała
-Anna BrzezińskaWspółczesna periodyzacja rozwoju człowieka w cyklu życia:

Dzieciństwo:
• okres prenatalny (od poczęcia do narodzin)
• okres wczesnego dzieciństwa (od narodzin do 3rż)
o podokres wieku niemowlęcego (0-1rż)
o podokres wieku poniemowlęcego (2-3rż)
• okres średniego dzieciństwa – wiek przedszkolny (od 4-6rż)
• okres późnego dzieciństwa – młodszy wiek szkolny (7-12rż)

Adolescencja:
• podokres wczesnej adolescencji – wiek dorastania (od 12-15rż)
• podokres późniejszej adolescencji – wiek młodzieńczy (od 16-23rż)

Dorosłość:
• okres wczesnej dorosłości (od 20-23 – 35-40rż)
• okres średniej dorosłości – wiek średni (35-40 – 55-60rż)
• okres późnej dorosłości – wiek starzenia się (od 55-60rż i później)


Działy psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia:
- prenatalne
- dziecka
- dojrzewania
- człowieka dorosłego
- starzenia się

Zadania psychologii rozwoju człowieka:
• poznawcze – zrozumienia i wyjaśnienie rozwoju psychicznego
• praktyczne – stworzenie podstaw do:
o prognozowania rozwoju
o planowania różnych form interwencji w przebiegu rozwoju
o organizowania procesu nauczania i wychowania
o organizowania środowiska wychowawczego
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,193.html


Powered by WordPress, © abba znaczy tato